Zobacz film o Prestige Football Academy!

Kim jesteśmy? W co wierzymy? Jakie są nasze kluczowe wartości?

W naszej Akademii każde dziecko jest bardzo ważne. Koncentrujemy się na prawidłowym diagnozowaniu mocnych i słabych stron zawodników oraz wdrażaniu zindywidualizowanych programów rozwojowych, mających na celu stopniowe podnoszenie ich kwalifikacji piłkarskich. Trenujemy minimum dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Każdy trening jest szczegółowo zaplanowany pod kątem rozwoju cech motorycznych, technicznych, szybkościowych, taktycznych i mentalnych. Poszczególne jednostki treningowe dobierane są w taki sposób, aby rozwijać różnorodne walory przyszłych piłkarzy, włączając w to również elementy inteligencji piłkarskiej oraz zdolności psychofizyczne. Kształtujemy nie tylko technikę i inne zdolności czysto piłkarskie, ale również silną psychikę, która przydaje się w całym dorosłym życiu.

Zobacz filmy

jak prowadzimy treningi

Plany treningowe dzielone są na tygodnie, miesiące i lata. W naszym procesie treningowym stosujemy praktyki wykorzystywane w najlepszych akademiach piłkarskich, takich jak Benfica Lizbona, Ajax Amsterdam, czy Atletico Madryt. Dużą wagę przykładamy również do zdolności motorycznych. W tym zakresie wdrażamy jeden z najlepszych programów na świecie – amerykańskiej firmy EXOS. Zapewniamy bardzo wysoką jakość usług szkoleniowych, starannie dobierając sztab trenerski tak, aby realizować najważniejsze cele rozwojowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, przy jednoczesnej ogromnej radości wynikającej z czynnego uprawiania tej dziedziny sportu. Każdy nasz trener musi posiadać licencję UEFA oraz odbyć szereg szkoleń gwarantujących wysoki poziom kompetencji piłkarskich i interpersonalnych. Jakość kształcenia dzieci i młodzieży ma dla nas priorytetowe znaczenie.

Wiele podejmowanych przez nas działań i inicjatyw wspieranych jest przez programy dotacyjne Rządu Polskiego. Do najważniejszych z nich, realizowanych w ostatnim czasie zalicza się:

  1. Wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w zakresie organizacji konkursu piłkarskich zadań domowych dla zawodników – Challenge Master Tasks.
  2. Wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w zakresie organizacji bezpłatnych treningów dla dzieci – uchodźców z Ukrainy, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (PROO), edycja 2022.
  3. Wsparcie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) m.in. w zakresie organizacji bezpłatnych półkolonii językowo-sportowych City Camp oraz bezpłatnego obozu jezykowo-sportowego Summer Camp dla dzieci – uchodźców z Ukrainy.