Zobacz film o Prestige Football Academy!

Kim jesteśmy? W co wierzymy? Jakie są nasze kluczowe wartości?

W naszej Akademii każde dziecko jest bardzo ważne. Koncentrujemy się na prawidłowym diagnozowaniu mocnych i słabych stron zawodników oraz wdrażaniu zindywidualizowanych programów rozwojowych, mających na celu stopniowe podnoszenie ich kwalifikacji piłkarskich. Trenujemy minimum dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Każdy trening jest szczegółowo zaplanowany pod kątem rozwoju cech motorycznych, technicznych, szybkościowych, taktycznych i mentalnych. Poszczególne jednostki treningowe dobierane są w taki sposób, aby rozwijać różnorodne walory przyszłych piłkarzy, włączając w to również elementy inteligencji piłkarskiej oraz zdolności psychofizyczne. Kształtujemy nie tylko technikę i inne zdolności czysto piłkarskie, ale również silną psychikę, która przydaje się w całym dorosłym życiu.

Zobacz filmy

jak prowadzimy treningi

Plany treningowe dzielone są na tygodnie, miesiące i lata. W naszym procesie treningowym stosujemy praktyki wykorzystywane w najlepszych akademiach piłkarskich, takich jak Benfica Lizbona, Ajax Amsterdam, czy Atletico Madryt. Dużą wagę przykładamy również do zdolności motorycznych. W tym zakresie wdrażamy jeden z najlepszych programów na świecie – amerykańskiej firmy EXOS. Zapewniamy bardzo wysoką jakość usług szkoleniowych, starannie dobierając sztab trenerski tak, aby realizować najważniejsze cele rozwojowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, przy jednoczesnej ogromnej radości wynikającej z czynnego uprawiania tej dziedziny sportu. Każdy nasz trener musi posiadać licencję UEFA oraz odbyć szereg szkoleń gwarantujących wysoki poziom kompetencji piłkarskich i interpersonalnych. Jakość kształcenia dzieci i młodzieży ma dla nas priorytetowe znaczenie.

Wiele podejmowanych przez nas działań i inicjatyw wspieranych jest przez programy dotacyjne. Przykładem takiego projektu jest innowacyjny program realizacji, przez zawodników naszej Akademii, zadań domowych – Challenge Master Tasks. Program ten był współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO), w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (PROO).