Zobacz film o Prestige Football Academy!

Kim jesteśmy? W co wierzymy? Jakie są nasze kluczowe wartości?

W naszej Akademii każde dziecko jest bardzo ważne. Koncentrujemy się na prawidłowym diagnozowaniu mocnych i słabych stron zawodników oraz wdrażaniu zindywidualizowanych programów rozwojowych, mających na celu stopniowe podnoszenie ich kwalifikacji piłkarskich. Trenujemy minimum dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Każdy trening jest szczegółowo zaplanowany pod kątem rozwoju cech motorycznych, technicznych, szybkościowych, taktycznych i mentalnych. Poszczególne jednostki treningowe dobierane są w taki sposób, aby rozwijać różnorodne walory przyszłych piłkarzy, włączając w to również elementy inteligencji piłkarskiej oraz zdolności psychofizyczne. Kształtujemy nie tylko technikę i inne zdolności czysto piłkarskie, ale również silną psychikę, która przydaje się w całym dorosłym życiu.

Plany treningowe dzielone są na tygodnie, miesiące i lata. W naszym procesie treningowym stosujemy praktyki wykorzystywane w najlepszych akademiach piłkarskich, takich jak Benfica Lizbona, Ajax Amsterdam, czy Atletico Madryt. Dużą wagę przykładamy również do zdolności motorycznych. W tym zakresie wdrażamy jeden z najlepszych programów na świecie – amerykańskiej firmy EXOS. Zapewniamy bardzo wysoką jakość usług szkoleniowych, starannie dobierając sztab trenerski tak, aby realizować najważniejsze cele rozwojowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, przy jednoczesnej ogromnej radości wynikającej z czynnego uprawiania tej dziedziny sportu. Każdy nasz trener musi posiadać licencję UEFA oraz odbyć szereg szkoleń gwarantujących wysoki poziom kompetencji piłkarskich i interpersonalnych. Jakość kształcenia dzieci i młodzieży ma dla nas priorytetowe znaczenie.

Sprawdź naszą wiarygodność

Jesteśmy nowoczesną Akademią Piłkarską, przykładającą dużą wagę do rzetelności, jakości, uczciwości i zaangażowania. Naszą pracę i oddanie powyższym zasadom potwierdzają certyfikaty, które na przestrzeni ostatnich lat uzyskaliśmy. Jesteśmy certyfikowaną szkółką Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN), Klubem Partnerskim Akademii Śląska Wrocław S.A. oraz członkiem programu Rzetelna Firma, który poświadcza naszą rzetelność, wypłacalność i wiarygodność na rynku.

Nasze działania wspiera Rząd Polski

Wiele podejmowanych przez nas działań i inicjatyw wspieranych jest przez programy dotacyjne Rządu Polskiego. Do najważniejszych z nich, realizowanych w ostatnim czasie zalicza się:

  1. Wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w zakresie organizacji konkursu piłkarskich zadań domowych dla zawodników – Challenge Master Tasks.
  2. Wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w zakresie organizacji bezpłatnych treningów dla dzieci – uchodźców z Ukrainy, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (PROO), edycja 2022.
  3. Wsparcie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) m.in. w zakresie organizacji bezpłatnych półkolonii językowo-sportowych City Camp oraz bezpłatnego obozu jezykowo-sportowego Summer Camp dla dzieci – uchodźców z Ukrainy.